Najnovija ponuda biomase
Celokupna ponuda
Generički kod Naziv proizvoda KolicinaLokacija
R (Povrće i korenasto povrće ) R1_WP_RA_ M50 777Babušnica
DPK (Drvni peleti za komercijalnu upotrebu) DPK_TL_A1_D06_M10_KG 1000Beograd-Zvezdara
DS (Drvna sečka) DS_TL_A1_M10_P31S_NM 0Beograd-Zvezdara
Najnovija tražnja biomase
Celokupna tražnja
Generički kod Naziv proizvoda KolicinaLokacija
DPK (Drvni peleti za komercijalnu upotrebu) DPK_TL_A2_D08_M10_KG 1000Beograd-Zvezdara
CE (Ogrevno drvo metarsko-cepanice) CE_ML_A1_M20_PRM 365Beograd-Vračar
DPI (Drvni peleti za industrijsku upotrebu) DPI_ME_I3_D06_M10_KG 234Aleksandrovac