Standardi i laboratorije

Uporedo sa razvojem proizvodnje različitih tipova drvnih goriva razvijali su se i odgovarajući standardi za potrebe provere njihovog kvaliteta i ostalih parametara koji su od značaja za krajnju potrošnju.
 
U tom smislu u Evropi su se najpre razvili standardi za drvna goriva u Nemačkoj, Austriji i Švedskoj. Nacionalni standardi ovih zemalja predstavljali su bazu za razvoj jedinstvenih evropskih standarda za drvna goriva u okviru evropskog Komiteta za standardizaciju. U januaru 2010.godine na nivou Evrope usvojeni su standardi za drvna goriva pod oznakom EN 14961/1-5:2010.
 
Intenzivni razvoj trgovine pojedinim drvnim gorivima, a pre svega drvnim peletima, u poslednjih nekoliko godina uticao je da se pri ISO organizaciji razviju standardi za drvna goriva koji se primenjuju u proizvodnji i trgovini na globalnom nivou. Evropski Komitet za standardizaciju, a samim tim i Institut za standardizaciju Srbije prihvatili su ove standarde 2015.godine tako da su u Evropi, a i u Srbiji usvojeni novi standardi za drvna gotiva pod oznakom SRPS EN ISO 17225/1-5:2015. U okviru ove grupe standarda definisani su standardi za sve tipove drvnih grova pojedinačno:
SRPS EN ISO 17225-1/2015: Specifikacije i klase goriva — Deo 1: Opšti zahtevi
SRPS EN ISO 17225-2/2015: Specifikacije i klase goriva — Deo 2: Klasiranje drvnih peleta
SRPS EN ISO 17225-3/2015: Specifikacije i klase goriva — Deo 3: Klasiranje drvnog briketa
SRPS EN ISO 17225-4/2015: Specifikacije i klase goriva — Deo 4: Klasiranje drvne sečke
SRPS EN ISO 17225-5/2015: Specifikacije i klase goriva — Deo 5: Klasiranje ogrevnog drveta
 
U okviru navedene grupe standarda naznačeni su pojedinačni standardi iz ISO grupe standarda po kojima se vrši ispitivanje pojedinačnih karakteristika. Tako na primer, ispitivanje sadržaja vlage drvnih goriva vrši se prema standardu ISO 18134/1-2, a neto kalorijske vrednosti prema standardu ISO 18125. Za ispitivanje ostalih parametara kod različitih tipova drvnih goriva primenjuju se različiti ISO standardi.
 
Lista SRPS standarda za čvrsta biogoriva (uključujući i nedrvna čvrsta biogoriva) dostupna je na sajtu Instituta za standardizaciju Srbije[1]. Listu čine 64 važeća standarda, dva standarda koja su u fazi pripreme i 75 povučena standarda.
 
 
Laboratorije
 
U Srbiji se ispitivanjem karakteristika drvnih goriva u celosti bavi jedina akreditovana laboratorija JUGOINSPEKT, a.d. iz Beograda.
 
Ispitivanjem pojedinih karaketristika drvnih goriva (ali ne svih onako kako predviđaju standardi) bave se i sledeće laboratorije:
SGS iz Beograda
Laboratorija za ispitivanje ploča iverica na Šumarskom fakultetu u Beogradu
Laboratorija za goriva i sagorevanje na Mašinskom fakultetu u Beogradu
Laboratorija termotehniku i energetiku Instituta za nuklearne nauke "Vinča".
 
Navedene laboratorije su opremljene uređajima za ispitivanje pojedinih karakteristika koje su definisane standardima iz grupe SRPS EN ISO 17225 (najčešće sadržaja pepela, vlage, kalorijske vrednosti i dimenzija). Ove laboratorije još uvek nisu u potpunosti opremljene za ispitivanje svih karakteristika drvnih goriva koje su navedene u ovoj grupi standarda.
 
Za praćenje karakteristika drvnih peleta u svojoj proizvodnji nekoliko proizvođača drvnih peleta u Srbiji poseduje pojedinačne uređaje za određivanje najčešće njihove vlage i mehaničke postojanosti.
 
Očekuje se da će se donošenjem tehničkog propisa za drvna goriva broj laboratorija za ispitivanje njihovih karakteristika povećavati jer će za to postojati komercijalni interes.