[code lang="js"]
Osnivanje firme

Prilikom investiranja na tržište Republike Srbije, prvi korak koji investitor treba da preduzme kako bi otpočeo svoju poslovnu aktivnost na srpskom tržištu jeste osnivanje i registracija privrednog subjekta u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije.

Pravni položaj privrednih društava i preduzetnika uređen je Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11, 83/14 - dr.zakon, 5/15), čije se odredbe primenjuju i na oblike obavljanja privrednih delatnosti koji su osnovani i posluju u skladu sa posebnim zakonima, osim ako je tim zakonima drugačije propisano.  Postupak registracije, sadržaj Registra privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre, kao i dokumentacija potrebna za registraciju privrednih društava i preduzetnika propisani su Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS“ br. 99/11, 83/14) i Pravilnikom o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Službeni glasnik RS“ br. 42/16).

Vodič za osnivanje firme  sadrži sveobuhvatne informacije o neophodnim radnjama i procedurama koje je potrebno sprovesti prilikom osnivanja  i registarcije privrednog društva i preduzetnika, potrebnoj dokumentaciji, kao i osnovne informacije u vezi radnog angažovanja stranaca u Srbiji.