[code lang="js"]
Logovanje / Registracija
Aktuelni projekti
Naziv      OIE - Vrsta / Tip   
 
Naziv projektaProcenjena vrednost investicijeInstalisana snaga (kW)Potreban partner
Biogasna elektrana Alibunar 12429408 3570 Sufinansiranje
Postrojenje za finalnu preradu ratarskih kultura u super-kompost, elektricnu i toplotnu energiju anaerobnom fermentacijom 1265000 200 Sufinansiranje
Baza opštinskih infrastrukturnih projekata_SLAP informacioni sistem